Direct naar

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Vul ons contactformulier in en wij nemen spoedig contact met u op.

Neem contact op

Bedrijfsfinanciering

Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan, laat staan groeien. Ingrijpende gebeurtenissen in de ontwikkeling van uw bedrijf – zoals bijvoorbeeld snelle omzetgroei, ontwikkeling nieuwe activiteiten, overname of overdracht – vergen doorgaans forse investeringen, en hiermee financiering. Ook voor wat betreft de omvang van het eigen vermogen en de ontwikkeling van uw werkkapitaal, bepaalt de wijze waarop uw onderneming gefinancierd is in belangrijke mate uw beperkingen en mogelijkheden om te ondernemen. Een slecht gefinancierde onderneming vergt direct dan wel indirect voortdurende aandacht door een krappe liquiditeit en beperkte groeimogelijkheden.

Welke financiering past het beste bij uw onderneming en via welk kanaal vindt u hiervoor een passende invulling? Het antwoord op deze vragen verschilt per bedrijf, ondernemer of specifieke bedrijfssituatie. Want hoewel voor de volledige financieringsbehoefte al lang niet meer alleen bij de huisbank aangeklopt hoeft te worden, zijn er gelukkig steeds meer financieringsbronnen voor het MKB beschikbaar. Crowdfunding neemt volwassen vormen aan en institutionele beleggers, banken en informele investeerders zijn geïnteresseerd in het MKB. Er zijn voldoende mogelijkheden!

Deze toename van alternatieven in de ‘financieringsmix’ vergt een financieel adviseur die het speelveld overziet en u onafhankelijk kan bijstaan in het maken van de juiste keuzes. Corporate Match Advisory leidt u met expertise en een ondernemende aanpak doeltreffend door dit financieringswoud.

Een passende financieringsmix is een voorwaarde voor groei.