Direct naar

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Vul ons contactformulier in en wij nemen spoedig contact met u op.

Neem contact op

Bedrijfsontwikkeling

Bedrijfsontwikkeling (of new business development) is gericht op het realiseren van nieuwe zakelijke kansen. Het speelt zich af op het snijvlak van productontwikkeling, nieuwe verdienmodellen en vermarkting. Het is de schakel tussen het aanbod (propositie) van de organisatie en de vraag van buiten. In onze ervaring lopen ondernemers over van de goede ideeën maar blijven deze helaas te vaak, te lang onuitgewerkt in een la liggen. Vaak onder invloed van de hectiek van de dagelijkse bedrijfsvoering. Ons doel als financieel-strategisch adviseur is om lange-termijn waardeontwikkeling te creëren voor onze klanten door te innoveren op bestaande verdienmodellen en nieuwe kansen te helpen definiëren en versneld te ontwikkelen tot een uitvoerbaar en financierbaar plan.

Onze klanten bevinden zich in diverse sectoren en in diverse stadia van ontwikkeling, van start-up tot het grotere midden- en kleinbedrijf. Wij hebben ervaring met zeer uiteenlopende vraagstukken met ieder hun eigen dynamiek en specifieke focuspunten.

Het laatste wat een vis ontdekt is het water waarin het zwemt.

Business Quickscan

Centraal in onze advisering staat de toekomst van uw onderneming. En in lijn met bovengenoemde vis, kan een ondernemer ook geconditioneerd raken in zijn eigen omgeving en bedrijfsvoering. Met de business quick scan proberen wij uw inzicht in uw eigen onderneming te vergroten. Wij maken een foto van uw onderneming en brengen daarmee uw juridische structuur in beeld, analyseren uw financiële positie en identificeren andere risico’s die aandacht nodig hebben. Het doel van deze quick scan is een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de onderneming, het optimaliseren van rendement en waardontwikkeling en de overdraagbaarheid van uw onderneming te verbeteren.

Groeistrategie

Een bedrijf, zowel start-up als gevestigde onderneming die vooruit wil, moet continu haar groeistrategie formuleren, herdefiniëren en toetsen. Het is mogelijk groei te realiseren bij huidige klanten of door nieuwe klanten aan te trekken. Dat kan door nieuwe producten of diensten op de markt te brengen (productinnovatie), of met verbeterde producten of nieuwe varianten (productrenovatie). In de ideale groeistrategie zijn recent ontwikkelde producten of diensten hierbij een aanvulling op de huidige business, zodat geen kannibalisatie van bestaande omzet optreedt). Wij helpen ondernemers identificeren waar marktkansen liggen en definiëren nieuwe product-marktcombinaties.

Business model innovatie

Wij zijn creatief in het meedenken over de ontwikkeling van de waardepropositie en verdienmodel van een nieuw bedrijf, bedrijfsactiviteit of het realiseren van groei door te innoveren op het verdienmodel van een bestaande onderneming. Hierbij kan het gaan om radicaal nieuwe product-marktcombinaties, klanten of verdienmodellen. Tevens begrijpen we dat een bestaande ondernemer innoveert vanuit zijn bestaande kracht en hierop doorgebouwd moet worden. Onze externe blik op innovatie en verduurzaming van uw business model(len) in combinatie met de financiële onderbouwing en financiering hiervan maakt ons tot een meedenkende allround partner in de strategische ontwikkeling van uw bedrijf.

Business plan ontwikkeling

Een business plan vertaald de vastgestelde bedrijfsstrategie naar een heldere uiteenzetting van doelstellingen van de onderneming in de komende jaren. Naast dat een goed en up-to-date business plan een belangrijke interne leidraad vormt in het dagelijks management van uw onderneming, is het vaak concreet gericht op het identificeren van de kapitaalbehoefte die voortvloeit uit uw groeiambitie en het aantrekken van mogelijke financiers of investeerders hiervoor. Wij bieden onze klanten het volledige documentatie- en begeleidingstraject dan wel ondersteunen op verzoek waar nodig.

Financiële prognose & haalbaarheid

Zowel voor interne validatie dan wel gericht op het overtuigen van externe financiers, is het financiële hoofdstuk van het business plan een cruciaal onderdeel. Op basis van realistische aannamen en referentiecijfers geven wij inzicht in de beoogde exploitatie. Het valideren van voldoende winstgevendheid, financierbaarheid en cashflow zijn hierbij het uitgangspunt. Op basis van het ontstane profiel en de gangbare financieringsratio’s van de diverse financiers, kunnen wij invulling geven aan een passende financieringsmix met partners uit ons ruime netwerk (zie bedrijfsfinanciering voor meer details).

Privaat en publiek kennisnetwerk

Waar het gaat om het opzetten van nieuwe business cases, met name in het geval van innovatieve bedrijfsmodellen, is externe (technische) expertise een voorwaarde. Via de juiste sleutelpersonen in ons ruime netwerk zijn wij in staat per casus snel de juiste expertise te identificeren en aan te spreken.

Trajecten zijn per definitie maatwerk en wij kunnen op basis van uw specifieke casus een passend voorstel doen.