Bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf

De opvolging en overdracht van uw familiebedrijf is vaak een eenmalige gebeurtenis. De opvolging en de overdracht van leiding, eigendom en zeggenschap is complex en intensief. Daarbij komen nog de fiscale, juridische en financiële kaders.

Niet alleen zakelijk

Omdat uw opvolger ook familie is van u maakt dit een overnametraject extra gecompliceerd. Er spelen meerdere belangen en relaties door elkaar op hetzelfde moment. Een zorgvuldige voorbereiding is dan essentieel.

Objectief en onafhankelijk adviseur

Corporate Match Advisory kan als adviseur een rol vervullen in het opvolgings en overdrachtsproces. Samen met alle partijen en bestaande adviseur (accountant) kunnen wij de juiste route voor u uitzetten en bewandelen.

Neem contact met ons op.