Verkooptransactie: Opticienspecialist

25 april 2018

Twee aandeelhouders zijn al een aantal jaren in gesprek met elkaar over de uitkoop van de een of de ander. Nadat de accountant diverse pogingen heeft ondernomen om er uit te komen zijn wij gevraagd om tot een akkoord te komen. Na inventarisatie van de waarde en de financierinsstructuur is er een overeenkomst tot stand gekomen waarmee beide aandeelhouders zich in konden vereningen. Corporate Match Advisory heeft de afspraken zorgvulldig in de overeenkomst verwoord en de overname is afgerond bij de notaris d.m.v. een aandelenoverdracht.